FAQ

Har du spørgsmål? Nedenfor finder du svar på det meste og mangler du stadig svar, finder du også vores kontaktoplysninger.

Priserne

Hvad får virksomheden ud af at deltage?

Med deltagelse i FINANS IMPACT sender fremsynede virksomheder budskab til investorer, kunder, medarbejdere og det omgivende samfund om, at organisationen arbejder målrettet med ESG-temaer i sit forretningsmæssige dna. Vinderprojekterne bliver omtalt i redaktionelle artikler på FINANS og får et varigt bevis på bedriften i form af den specialdesignede FINANS IMPACT-statuette.

Hvad er forskellen på de fire awards?

FINANS IMPACT ESG award er hovedprisen, som uddeles til den virksomhed, som efter juryens vurdering har gjort den allermest epokegørende indsats i arbejdet med klima-, sociale eller governancehensyn. Prisen kan altså uddeles til et projekt inden for alle specifikke områder på ESG-agendaen.
 
FINANS IMPACT Climate award uddeles til en virksomhed, som gør en unik indsats for at bremse klimaforandringer. Indsatsen skal resultere i et betydeligt sænket klima-aftryk, hvad enten det handler om reel nedbringelse af udledningen eller fangst af drivhusgasser, mere skånsom udnyttelse af knappe naturressourcer eller anden acceleration af den grønne omstilling med betydelig effekt. 
 
FINANS IMPACT Social award tilfalder en virksomhed, som har udmærket sig ved i særlig grad at påtage sig et samfundsansvar. Indsatsen skal mærkbart have fremmet ligestilling, inklusion eller diversitet eller på anden vis have bidraget til markant forbedrede arbejdsvilkår blandt de ansatte herhjemme eller i udlandet.
 
FINANS IMPACT Tech award uddeles til en virksomhed, der med innovative løsninger har implementeret teknologi til at forbedre miljømæssige, sociale eller governanceaspekter af sit virke. Prisen har særligt fokus på løsningens skalerbarhed og effekt.

Kan en kandidat vinde mere end én award?

Prisuddelingen beskæftiger sig med konkrete projekter på ESG-området i dansk erhvervsliv, så i udgangspunktet kan hvert projekt kun vinde én award. Den samme virksomhed kan dog sagtens komme betragtning til flere awards ved at nominere flere forskellige projekter til priserne.

Processen

Hvordan nominerer jeg en kandidat?

Du kan nominere din egen eller andre virksomheder til FINANS IMPACT Climate, Social og Tech awards sker ved at udfylde nomineringsskemaet her. Der kan ikke nomineres specifikt til hovedprisen FINANS IMPACT ESG award, da denne pris uddeles af juryen til det bedste af samtlige foreslåede projekter på tværs af alle kategorier.

Kan jeg nominere samme virksomhed i flere kategorier?

Ja, i det omfang, virksomheden har gennemført flere projekter, der matcher en af priserne. Det samme projekt kan kun nomineres én gang, det vil sige til den pris, projektet matcher bedst.

Hvilke krav er der til den nominerede virksomhed?

Virksomheden skal drive forretning fra en lokation i Danmark og have aflagt rapport for sine ESG-indsatser mindst én gang indenfor de seneste to år. Desuden skal der oplyses en kontaktperson i virksomheden, som IMPACT-priserne baggrundsgruppe kan kontakte, hvis der opstår konkrete spørgsmål i forbindelse med behandlingen af de indkomne nomineringer. Du kan desuden se vores konkurrencekriterier her.

Hvordan bliver finalisterne fundet?

En baggrundsgruppe bestående af medarbejdere fra henholdsvis FINANS og KPMG gennemgår de indkomne nomineringer med henblik på at udarbejde en short list over de bedste projekter. Short listen videresendes til de uafhængige jurymedlemmer.

Hvordan ved jeg, om jeg er gået videre til finalen?

Baggrundsgruppen vil, når finalisterne er udvalgt, offentliggøre short listen over mulige vindere, ligesom kontaktpersonen på hvert af de indstillede projekter får besked direkte, hvis projektet er gået videre til juryens behandling.

Finalen

Hvordan udvælges vinderne?

Vinderne af de enkelte priser udpeges suverænt af de uafhængige jurymedlemmer, som alle har særlige kompetencer på ESG-området.

Hvor og hvornår kåres vinderne?

Offentliggørelsen af vinderprojekterne finder sted på FINANS IMPACT Award-prisfesten torsdag den 16. maj kl. 15-19 i JP/Politikens Hus på Rådhuspladsen i København. Ingen finalister får på forhånd besked om, hvorvidt netop deres projekt modtager en af priserne.

Hvordan kommer jeg med til awardshowet?

Deltagelse er i awardshowet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig her.

Andet

Mit spørgsmål er ikke på listen – hvad gør jeg?

Har du spørgsmål til FINANS IMPACT-priserne er du velkommen til at kontakte:
Digital indholdsredaktør Maria Kehlet maria.kehlet@finans.dk