FINANS IMPACT Climate Award

Klimaprisen uddeles til den virksomhed, som gør en unik indsats i bestræbelserne på at bremse klimaforandringer. Indsatsen skal resultere i et betydeligt sænket klima-aftryk, hvad enten det handler om reel nedbringelse af udledningen eller fangst af drivhusgasser, mere skånsom udnyttelse af knappe naturressourcer eller anden, innovativ acceleration af den grønne omstilling med dokumenteret effekt.

Den første vinder af FINANS IMPACT Climate award i 2023 blev virksomheden Too Good To Go, der vandt for sin ihærdige kamp imod madspild i 17 lande rundt omkring på kloden.